آرشیو

COSPAR

گسترش ماهواره‌های کوچک در کشورهای در حال توسعه

کمیته پژوهش فضایی از راه‌اندازی برنامه ظرفیت‌سازی جدید اسمال ستس خبر داد و از موسسه‌ها و دانشگاه‌های کشورهای در حال توسعه و علاقمند به توسعه ماهواره‌های کوچک دعوت می‌کند تا به این پروژه بپیوندند. انتظار می‌رود این برنامه شامل یک کارگاه…