آرشیو

China Science and Technology Museum

برنامه چین برای آشنایی دانش‌آموزان چینی با ایستگاه فضایی این کشور

موزه علم و فناوری چین (China Science and Technology Museum) با همکاری کارشناسان فضایی برای آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با ایستگاه فضایی این کشور یک مرکز علوم تجربی راه‌اندازی کرده که هدف آن به‌اشتراک گذاشتن دانش و تجربه درباره ایستگاه…