آرشیو

China Geological Survey

منظومه ماهواره‌ای چین برای پایش بلایای طبیعی

چین قصد دارد یک منظومه ماهواره‌ای متشکل از ۳۶ ماهواره را برای پیش‌بینی بلایای طبیعی و پایش موارد فوریتی در مدار لئو مستقر کند. به‌گفته یکی از مقامات سازمان زمین‌شناسی چین (China Geological Survey)، این منظومه ماهواره‌ای تصاویری با قدرت…