آرشیو

Chapman University

اولین آزمایش باستان‌شناسی در فضا انجام می‌شود

نخستین آزمایش فضایی باستان‌شناسی در ایستگاه فضایی بین‌المللی در حال انجام است. این اولین بار است که چنین پروژه‌ای در یک زیستگاه فضایی انجام می‌شود و هدف آن فهرست‌بندی چگونگی سازگاری انسان‌ها با رفتارهای زندگی در فضا برای چندین ماه است.