آرشیو

Center for the Origin and Prevalence of Life

حیات فرازمینی احتمالا تا ۲۵ سال آینده کشف می‌شود!

یک دانشمند سوئیسی معتقد است بشر احتمالا تا ۲۵ سال آینده حیات فرازمینی را کشف خواهد کرد. از هزاران سیاره فراخورشیدی کشف‌شده، حداقل ده‌ها سیاره احتمالا قابل سکونت هستند و شرایط روی سطح آن‌ها برای میزبانی آب مایع فراهم است.