آرشیو

Center for Astrophysics Harvard-Smithsonian

اخترشناسان اولین سیاره فراخورشیدی بدون ابر و شبیه به مشتری را کشف کردند

اخترشناسان مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین (Center for Astrophysics Harvard-Smithsonian) آمریکا موفق به شناسایی اولین سیاره فراخورشیدی شبیه به مشتری شدند که فاقد ابر یا مه در اتمسفر قابل مشاهده خود است. این سیاره گازی غول‌پیکر به‌نام…