آرشیو

Center for Astrobiology in Madrid

کشف یک دنیای اقیانوسی با احتمال میزبانی از حیات

ستاره‌شناسان با استفاده از تلسکوپ VLT (سرواژه Very Large Telescope) در شیلی یک دنیای سنگی گرم را در آن سوی منظومه شمسی پیدا کرده‌اند که میزبان اقیانوس‌های وسیع است و می‌تواند از حیات پشتیبانی کند. این سیاره که سبک‌ترین سیاره فراخورشیدی در…