آرشیو

BridgeComm

برقراری ارتباط با ۴۰ ماهواره توسط لینک‌های اپتیکال بین‌ ماهواره‌ای

استارت‌آپ آمریکایی بریج‌کام (BridgeComm) فناوری جدیدی را برای برقراری ارتباطات اپتیکال (نوری) با تعداد زیادی ماهواره توسعه داده است. این فناوری برای آژانس توسعه فضایی (Space Development Agency به‌اختصار SDA) پنتاگون ساخته شده و از آنجا که…