آرشیو

Boom Technology

نسل جدید هواپیمای مسافربری مافوق صوت در راه است

جت آزمایشی مافوق صوت XB-1 از آشیانه‌ای در کلرادو آمریکا به بندر هوایی و فضایی موهاوی آمریکا منتقل شده و در آن جا تحت آزمایش‌های زمینی متعددی از جمله آزمایش تاکسی قرار گرفته است. هدف اصلی نشان دادن عملکرد مناسب سامانه XB-1 برای برخاستن، فرود…