آرشیو

Berkeley

هابل برای اولین بار یک سیاهچاله تنها را در راه شیری رصد کرد

تلسکوپ فضایی هابل برای اولین بار یک سیاهچاله تنها را در کهکشان راه شیری شناسایی کرد. در اعماق کهکشان راه شیری تعدادی سیاه‌چاله منزوی وجود دارند که به تنهایی و بدون وابستگی به هیچ ستاره یا سیاهچاله دیگری در فضا حرکت می‌کنند. شناسایی این…