آرشیو

BAYANAT

همکاری خاورمیانه و اپراتور بزرگ‌ترین منظومه ماهواره‌ای سار در جهان

شرکت فنلاندی آیسای، اپراتور بزرگ‌ترین منظومه ماهواره‌ای رادار دریچه مصنوعی در جهان، اخیرا برنامه بلندپروازانه‌ای را با شرکت‌های اماراتی بیانات و یاه‌ست برای گسترش فرصت‌های تجاری در سراسر اکوسیستم فضایی امارات اعلام کرد. آیسای در سال ۲۰۲۲ با…