آرشیو

Arab Air Carriers Organization

چین به کشورهای عربی خدمات ناوبری ارائه می‌دهد

در سومین نشست چین و کشورهای عرب در زمینه همکاری‌های سامانه ناوبری ماهواره‌ای بیدو (BeiDou)، دو طرف از حصول توافق برای تعریف و گسترش خدمات اجتماعی-اقتصادی مبتنی‌بر این سامانه خبر دادند. در این رویداد بیش از ۳۰۰ نفر شامل نمایندگان ۱۷ کشور…