آرشیو

Advanced Navigation

هوش مصنوعی و کوانتوم ناوبری را متحول می‌کنند

استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای کوانتومی در سامانه ناوبری اینرسیایی ساخت شرکت استرالیایی ادونسد نویگیشن، نه تنها وزن تجهیزات را به شدت کاهش داده است؛ بلکه به حدی دقت ناوبری را افزایش داده که می‌توان بدون نیاز به سیگنال‌های آسیب‌پذیر GPS،…