آرشیو

Starshot

دسترسی سریعتر به منظومه آلفا قنطورس با پیشرانش پادماده+ فیلم

دانشمندان پروژهٔ Blue همچنان به بیش از 800 هزار دلار بودجه طی 15 روز آینده نیاز دارند تا به هدف اولیه خود در جذب سرمایه برای مأموریت مشاهدهٔ سیارات بیگانهٔ آلفا قنطورس دست یابند. اما در حال حاضر دانشمندان دیگر به فکر ابداع روش‌های جدید برای…