آرشیو

SpaceQuest

آریان‌اسپیس یک ماهواره سنجشی اروپایی را به‌همراه ۵ ماهواره کوچک در مدار زمین قرار داد

شرکت اروپایی آریان‌اسپیس (Arianespace) به‌وسیله ماهواره‌بر وگا (Vega) یک ماهواره سنجشی اروپایی را همراه با ۵ ماهواره کوچک متعلق به کشورهای اروپایی و آمریکا به مدار زمین فرستاد. این ماموریت روز پنجشنبه ۲۹آوریل (۹اردیبهشت) ساعت ۰۱:۵۰ به‌وقت…

اسپیس‌ایکس رکورد ارسال بیشترین ماهواره به فضا با یک پرتاب را شکست

شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX) موفق شد ۱۴۳ ماهواره را توسط ماهواره‌بر فالکون-۹ (Falcon-9) به فضا ارسال کند و بدین ترتیب با ثبت رکوردی جدید، بیشترین تعداد ماهواره را طی یک پرتاب فضایی به مدار لئو بفرستد. این عملیات روز یکشنبه ۲۴ژانویه (۵بهمن)…