آرشیو

Deimos

همکاری دو شرکت انگلیسی برای پرتاب ریزماهواره

شرکت انگلیسی اوربکس (Orbex) ارائه دهنده خدمات پرتاب موشک‌های سبک اعلام کرد که با شرکت انگلیسی این‌اسپیس میژنز (In-Space Missions) برای پرتاب یک ریزماهواره با نام فارادی-۲ب (Faraday-2b) قرارداد بسته است. بر اساس اطلاعیه شرکت اوربکس، تاریخ…

آژانس فضایی اروپا از ماهواره‌برهای کوچک استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند

بازار شکوفای ماهواره‌های کوچک ماهواره‌برهای جدیدی را برای رسیدن به فضا می‌طلبد. آژانس فضایی اروپا (ESA) قصد دارد فرصت‌های کسب و کار جدیدی برای این نوع ماهواره‌برها ایجاد کند و با مشارکت صنایع خصوصی در صنعت پرتاب فضایی به رشد اقتصاد فضایی…