آرشیو

مرکز نوآوری باز دریایی

فراخوان جذب ایده رویداد ستکس

سازمان فضایی ایران در قالب رویداد ستکس (SaTEx) از علاقه‌مندان به حوزه کسب‌وکارهای فضاپایه دعوت کرده است تا طرح‌ها و ایده‌های خود را با محور‌های اصلی خدمات فضایی، سامانه‌های فضایی، سرریز فناوری و همچنین زیرساخت و سرگرمی به این سازمان ارسال…