آرشیو

مجتمع آموزش عالی لارستان‌

جوانان ایرانی در میان برترین تیم‌های مسابقه کن‌ست آمریکا

تیم مجتمع آموزش عالی لارستان در میان ۲۸ تیم نهایی دعوت‌شده به آمریکا جهت حضور در مرحله پایانی مسابقه بین‌المللی کن‌ست قرار گرفت. این تیم به سرپرستی علیرضا کارکن، از دانشگاه تهران، و رضا يزدان‌پناه، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی لارستان‌،…