آرشیو

اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری قزوین

اجرای آزمایشی سامانه پایش ماهواره‌ای امور اراضی در استان قزوین

مدیر کل منابع طبیعی استان قزوین اعلام کرد اجرای آزمایشی سامانه پایش ماهواره‌ای امور اراضی در این استان توانسته است دستاوردهای مهمی را در زمینه مقابله با زمین‌خواری به ارمغان بیاورد. سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، اولین سامانه‌ با هدف…