سامانه پیش بینی حوادث غیر مترقبه راه اندازی می شود

0 674

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از راه‌اندازی سامانه‌ای در منطقه جنوب شرقی کشور خبر داد و گفت: این سامانه یک پیش‌نشانگر دقیق برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه است. مهدی مدیری روز یکشنبه در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری این سازمان با سازمان فضایی با تأکید بر افزایش همکاری با ارگان‌ها اظهار داشت: در زمینه سنجش از راه دور اقداماتی از سال ۱۳۶۸ تاکنون صورت گرفته تا توانمندی‌های کشور در این زمینه منجر به توسعه فناوری شود. وی با تأکید بر اینکه ضروری است توانمندی‌های کشور حمایت، ساماندهی و تقویت شود، اظهار داشت: این تفاهمنامه گام ارزشمندی است تا بتوانیم از توانمندی‌های کشور بهره‌برداری کنیم.

مدیری با اشاره به برخی از طرح‌های اجرایی در سازمان جغرافیایی گفت: ۶ الی ۷ مورد از طرح‌های اجرایی در این سازمان در زمینه زیرساخت‌ها و اطلاعات مکانی بوده است. به گفته وی، علاوه بر اینها موفق شدیم آزمایشگاه طبی مجهزی را برای طیف‌سنجی راه‌اندازی کنیم که این آزمایشگاه برای کوتاه مدت می‌تواند ۲۴ الی ۲۵ هزار شغل تخصصی را ایجاد کند. معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: ما به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که برای انجام رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها که در مورد علوم زمین و سنجش از راه دور است، می‌توانند از این آزمایشگاه استفاده کنند. مدیری اظهار داشت: همچنین توانسته‌ایم دو پژوهشکده مجازی با پردیس فنی دانشگاه تهران و خواجه نصیر راه‌اندازی کنیم. پژوهشکده مربوط با دانشگاه تهران در خصوص ژئوماتیک و دانشگاه خواجه نصیر در خصوص اطلاعات مکانی است. وی ادامه داد: همچنین ما توانسته‌ایم سامانه‌ای برای تهیه نقشه‌های سریع طراحی کنیم. رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: این سامانه مشتمل بر خودرویی است که مجهز به سه نوع پهپاد است که می‌تواند در کمترین زمان ممکن اطلاعات مورد نیاز را دریافت و به کاربر ارائه کند. مدیری اظهار داشت: همچنین محققان ما توانستند نقشه ناوبری هوایی را تهیه کنند که می‌تواند تصویربرداری هوایی را برای کاربردهای مختلف مثل کشاورزی، دفاعی، نظامی، هواپیمایی و … به دست آورد. وی همچنین از طراحی سامانه‌ای برای بررسی تغییرات پوسته زمین خبر داد و گفت: پایلوت این سامانه در جنوب شرقی کشور راه‌اندازی شده که می‌تواند با استفاده از آن، تغییرات پوسته زمین را رصد کرد؛ از این سامانه می‌توان در پیشگیری از حوادث غیرمترقبه استفاده کرد. رئیس سازمان جغرافیایی با اشاره به تفاهمنامه با سازمان فضایی ایران گفت: اکنون ایستگاه‌های فضایی متعددی در کشور ایجاد شده‌اند که لازم است توانایی‌های کشور در جهت رصد و کنترل ماهواره‌های پرتاب شده، استفاده شود که این خدمات به واسطه این تفاهمنامه به سازمان فضایی ارائه خواهد شد.

مدیری با اشاره به برخی
از طرح‌های اجرایی در سازمان جغرافیایی گفت: ۶ الی ۷ مورد از طرح‌های
اجرایی در این سازمان در زمینه زیرساخت‌ها و اطلاعات مکانی بوده است.
به گفته وی، علاوه بر اینها موفق شدیم آزمایشگاه طبی مجهزی را برای
طیف‌سنجی راه‌اندازی کنیم که این آزمایشگاه برای کوتاه مدت می‌تواند ۲۴ الی
۲۵ هزار شغل تخصصی را ایجاد کند.
معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: ما به دانشگاه‌ها اعلام
کرده‌ایم که برای انجام رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها که در مورد علوم زمین و
سنجش از راه دور است، می‌توانند از این آزمایشگاه استفاده کنند.
مدیری اظهار داشت: همچنین توانسته‌ایم دو پژوهشکده مجازی با پردیس فنی
دانشگاه تهران و خواجه نصیر راه‌اندازی کنیم. پژوهشکده مربوط با دانشگاه
تهران در خصوص ژئوماتیک و دانشگاه خواجه نصیر در خصوص اطلاعات مکانی است.
وی ادامه داد: همچنین ما توانسته‌ایم سامانه‌ای برای تهیه نقشه‌های سریع
طراحی کنیم.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: این سامانه مشتمل بر خودرویی است
که مجهز به سه نوع پهپاد است که می‌تواند در کمترین زمان ممکن اطلاعات مورد
نیاز را دریافت و به کاربر ارائه کند.
مدیری اظهار داشت: همچنین محققان ما توانستند نقشه ناوبری هوایی را تهیه
کنند که می‌تواند تصویربرداری هوایی را برای کاربردهای مختلف مثل کشاورزی،
دفاعی، نظامی، هواپیمایی و … به دست آورد.
وی همچنین از طراحی سامانه‌ای برای بررسی تغییرات پوسته زمین خبر داد و
گفت: پایلوت این سامانه در جنوب شرقی کشور راه‌اندازی شده که می‌تواند با
استفاده از آن، تغییرات پوسته زمین را رصد کرد؛ از این سامانه می‌توان در
پیشگیری از حوادث غیرمترقبه استفاده کرد.
رئیس سازمان جغرافیایی با اشاره به تفاهمنامه با سازمان فضایی ایران گفت:
اکنون ایستگاه‌های فضایی متعددی در کشور ایجاد شده‌اند که لازم است
توانایی‌های کشور در جهت رصد و کنترل ماهواره‌های پرتاب شده، استفاده شود
که این خدمات به واسطه این تفاهمنامه به سازمان فضایی ارائه خواهد
شد.http://www.emtedadnews.com/393270/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86/
مدیری با اشاره به برخی
از طرح‌های اجرایی در سازمان جغرافیایی گفت: ۶ الی ۷ مورد از طرح‌های
اجرایی در این سازمان در زمینه زیرساخت‌ها و اطلاعات مکانی بوده است.
به گفته وی، علاوه بر اینها موفق شدیم آزمایشگاه طبی مجهزی را برای
طیف‌سنجی راه‌اندازی کنیم که این آزمایشگاه برای کوتاه مدت می‌تواند ۲۴ الی
۲۵ هزار شغل تخصصی را ایجاد کند.
معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: ما به دانشگاه‌ها اعلام
کرده‌ایم که برای انجام رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها که در مورد علوم زمین و
سنجش از راه دور است، می‌توانند از این آزمایشگاه استفاده کنند.
مدیری اظهار داشت: همچنین توانسته‌ایم دو پژوهشکده مجازی با پردیس فنی
دانشگاه تهران و خواجه نصیر راه‌اندازی کنیم. پژوهشکده مربوط با دانشگاه
تهران در خصوص ژئوماتیک و دانشگاه خواجه نصیر در خصوص اطلاعات مکانی است.
وی ادامه داد: همچنین ما توانسته‌ایم سامانه‌ای برای تهیه نقشه‌های سریع
طراحی کنیم.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: این سامانه مشتمل بر خودرویی است
که مجهز به سه نوع پهپاد است که می‌تواند در کمترین زمان ممکن اطلاعات مورد
نیاز را دریافت و به کاربر ارائه کند.
مدیری اظهار داشت: همچنین محققان ما توانستند نقشه ناوبری هوایی را تهیه
کنند که می‌تواند تصویربرداری هوایی را برای کاربردهای مختلف مثل کشاورزی،
دفاعی، نظامی، هواپیمایی و … به دست آورد.
وی همچنین از طراحی سامانه‌ای برای بررسی تغییرات پوسته زمین خبر داد و
گفت: پایلوت این سامانه در جنوب شرقی کشور راه‌اندازی شده که می‌تواند با
استفاده از آن، تغییرات پوسته زمین را رصد کرد؛ از این سامانه می‌توان در
پیشگیری از حوادث غیرمترقبه استفاده کرد.
رئیس سازمان جغرافیایی با اشاره به تفاهمنامه با سازمان فضایی ایران گفت:
اکنون ایستگاه‌های فضایی متعددی در کشور ایجاد شده‌اند که لازم است
توانایی‌های کشور در جهت رصد و کنترل ماهواره‌های پرتاب شده، استفاده شود
که این خدمات به واسطه این تفاهمنامه به سازمان فضایی ارائه خواهد
شد.http://www.emtedadnews.com/393270/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86/
منبع امتداد نیوز
با اشتراک گذاری مطلب از اسپاش حمایت کنید
https://espash.ir/?p=2916
مطالب پیشنهادی اسپاش
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها