آرشیو

Regis Ferriere

محققان متان موجود در قمر زحل را نشانه‌ای از وجود حیات میکروبی می‌دانند

محققان اعلام کردند گاز متان موجود در قمر انسلادوس (Enceladus) زحل نشانه‌ای از وجود حیات میکروبی در این قمر است و میزان متان کشف‌شده در این قمر از آنچه تصور می‌شد، بسیار بیشتر بوده است. رجیس فریر (Regis Ferriere)، محقق دانشگاه آریزونا…