آرشیو

Miriam Keppler

کشف دیسک چرخشی اطراف سیاره فراخورشیدی جوان

ستاره‌شناسان موفق شده‌اند با استفاده از رصدخانه آلما (ALMA) در بیابان آتاکاما (Atacama) شیلی دیسکی چرخشی (Circumplanetary Disk) را کشف کنند که احتمال دارد این دیسک حلقه‌ای مانند، مبدا شکل‌گیری قمرهایی دیگر باشد. این دیسک سیاره فراخورشیدی…