آرشیو

Meng Jin

دانشمندان ستاره‌ای شبیه خورشید کشف کردند

اخترشناسان تحت رهبری ناسا موفق به کشف ستاره‌‌ای شدند که شباهت زیادی به دوران جوانی خورشید دارد و می‌تواند نحوه تکامل زمین و تاثیرپذیری از آن را نشان دهد. این کشف همچنین ممکن است در پیشرفت تحقیق‌های مربوط به جستجوی حیات در جهان بیگانه کمک…