آرشیو

Lorenzo Spina

یک‌سوم ستاره‌های مشابه خورشید حداقل یکی از سیاره‌های خود را بلعیده‌اند

دانشمندان طی پژوهشی نشان دادند تعداد قابل‌توجهی از ستاره‌های هم‌اندازه خورشید، حداقل حدود یک‌سوم سیاره‌های خود را بلعیده‌اند. این مطالعه می‌تواند به آن‌ها در کنار گذاشتن سامانه‌های ستاره‌ای که احتمال کمی برای میزبانی از سیاره‌های…