آرشیو

John Grotzinger

یافته‌های کاوشگر ناسا نشان می‌دهد شواهد حیات کهن در مریخ از بین رفته‌اند

مریخ‌نورد کنجکاوی (Curiosity) ناسا شواهدی در سنگ‌های رسوبی دهانه‌ گیل (Gale) پیدا کرده است که نشان می‌دهد حیات کهن مریخ از بین رفته و هیچ اثری از حیات حداقل در سطح این منطقه نیست. این مریخ‌نورد با بررسی سنگ‌های رسوبی رس در اطراف دهانه…