آرشیو

Honglu Wu

بررسی تاثیرات تابش فضایی بر فضانوردان

ناسا برای پیش‌بینی و کاهش تاثیرات تابش فضایی در پروازهای فضایی و محافظت از فضانوردان در برابر این تابش‌ها آزمایش‌هایی را بر روی فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام داده است. آژانس فضایی آمریکا در این آزمایش‌ها میزان حساسیت دی‌ان‌ای…