آرشیو

Debashish Das

آزمایش مواد خود ترمیم‌شونده در ایستگاه فضایی بین‌المللی

دانشمندان مواد خود ترمیم‌ شونده‌ای ساخته‌اند که نانوذرات و میکروذرات خاصی را در خود جای داده است و از فرسایش ساختار‌های فضایی جلوگیری می‌کند. این ماده که توسط محققان دانشگاه ایلینوی (University of Illinois) آمریکا ساخته شده است، برای…