آرشیو

Gagarin

گفتگوی اختصاصی اسپاش با کارشناس موسسه مشهور زوزدای روسیه

سرگئی فیلیپنکو پزشک فضایی و کارشناس موسسه تولیدات هوا-فضایی زوردا است. فیلیپنکو بیش از سه دهه درزمینه طب فضایی کارکرده و در موسسه زوزدا (Research & Development Production Enterprise Zvezda) به‌عنوان کارشناس ارشد درزمینهٔ هماهنگ‌سازی…