آرشیو

فاطمه طباطبایی

همکاری محققان کشور در پروژه ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان

دانشیار پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از همکاری غیررسمی محققان این پژوهشکده در پروژه ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان به‌نام آرایه کیلومتر مربعی (Square Kilometre Array به اختصار SKA) خبر داد که می‌تواند به پیش‌ بردن جایگاه نجومی…