آرشیو

سحر تاجبخش

استفاده از کاربردهای فناوری فضایی در کاهش اثر مخاطرات طبیعی

در راستای مقابله با مخاطرات طبیعی و حفاظت از جان و مال مردم توافقی چهارجانبه میان سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری کشور، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان هواشناسی کشور به‌منظور توسعه همکاری‌های مشترک به‌انجام رسید. طبق…