آرشیو

Zapata Computing, Inc.

استفاده از رایانش کوانتومی برای کشف علائم حیات در سیاره‌های دیگر

محققان در یک همکاری مشترک تلاش دارند تا دریابند چگونه رایانه‌های کوانتومی می‌توانند در جستجوی علائم حیات در سیاره‌های دیگر به بشر کمک کنند. دراین‌راستا شرکت آمریکایی رایانش زاپاتا (.Zapata Computing, Inc) که خدمات نرم‌افزاری کوانتومی را…