آرشیو

wwf

پیشگیری از ماهیگیری غیرقانونی با سیستم ماهواره ای

سیستم ماهواره‌ای جدیدی به نام Global Fishing Watch (GFW) معرفی شده که فعالیت ماهیگیران غیرقانونی را شناسایی می‌کند. این سیستم قرار است به مسئولان کمک کرده تا جلوی ماهیگیری غیرقانونی را بگیرند. در واقع سیستم جدید نقش چشمانی در آسمان را ایفا…