آرشیو

University of Western Ontario

کوتوله‌های سفید با پیر شدن مغناطیسی می‌شوند

اطلاعات به‌دست‌آمده از مغناطیس ستاره‌های در حال نابودی شواهدی قوی از وجود ارتباط میان فرکانس مغناطیس کوتوله‌های سفید و سن آن‌ها فراهم کرده است. دست‌کم از هر چهار کوتوله سفید یک کوتوله با تبدیل‌شدن به یک ستاره مغناطیسی به عمر خود پایان…