آرشیو

University of Oregon

اندازه کیهان چقدر است و چه شکلی دارد؟

اندازه و شکل جهان از سوال‌های بنیادی اخترشناسی به حساب می‌آیند که در پاسخ به آن‌ها دانشمندان می‌توانند تخمین‌هایی از ابعاد کیهان داشته باشند، اما قادر به شناسایی و اعلام عددی دقیق در این رابطه نیستند. در ادامه برخی روش‌های اندازه‌گیری…