آرشیو

University of Hull

استفاده از رایانش کوانتومی برای کشف علائم حیات در سیاره‌های دیگر

محققان در یک همکاری مشترک تلاش دارند تا دریابند چگونه رایانه‌های کوانتومی می‌توانند در جستجوی علائم حیات در سیاره‌های دیگر به بشر کمک کنند. دراین‌راستا شرکت آمریکایی رایانش زاپاتا (.Zapata Computing, Inc) که خدمات نرم‌افزاری کوانتومی را…