آرشیو

University of Hawaiʻi at Mānoa

رصد مستقیم یک سیاره فراخورشیدی جوان

دانشمندان موفق شدند یک سیاره فراخورشیدی جوان با عمر فقط چند میلیون سال در فاصله ۴۰۰ میلیون سال نوری از زمین را به‌طور مستقیم رصد کنند. کشف یک سیاره فراخورشیدی موضوع عجیبی نیست و تاکنون هزاران سیاره فراخورشیدی کشف شده است، اما آنچه که این…