آرشیو

University of California, San Francisco

خطر تشعشعات فضای عمیق بر مغز مردان فضانورد

دانشمندان طی مطالعه‌ای نشان دادند موش‌های نر در معرض تشعشعات فضای عمیق مشابه با تشعشعاتی که انسان‌ها در ماموریت‌های فضایی طولانی در معرض آن قرار می‌گیرند، در یادگیری و درک محیطی دچار مشکل می‌شوند. محققان دراین‌راستا چندین آزمایش را برای…