آرشیو

Tuatara

عمان اولین ماموریت فضایی خود را انجام می‌دهد

عمان طی تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی اولین ماموریت فضای عمیق خود را انجام خواهد داد. هدف از ماموریت مذکور انجام تحقیقات علمی و ثبت تصاویر با وضوح بالا در اعماق فضا از زمین عنوان شده است و در آن از فناوری‌های بینایی…