آرشیو

TSIDA

دانشجوی ایرانی در مسابقه طراحی ماهواره تایوان اول شد

دانشجوی ایرانی هوافضا در دانشگاه فناوری پکن (Beijing University of Technology) موفق به کسب جایزه ویژه در مسابقه بین‌المللی طراحی ماهواره به‌میزبانی کشور تایوان شد. در این مسابقه از میان طرح‌های دریافتی ده طرح به فینال مسابقه راه یافته…