آرشیو

tanegashima

پرتاب ماهواره Himawari-9 توسط راکت ژاپنی

ماهواره Himawari-9 با موفقیت به وسیله راکت ماهواره بر H-2A ژاپن به فضا پرتاب شد. این راکت حامل ماهواره هواشناسی Himawari-9 ، روز چهارشنبه از مرکز فضايی Tanegashima در جنوب غرب ژاپن به فضا پرتاب شد.ماهواره رصد آب و هوا طبق برنامه 28 دقيقه…