آرشیو

State Key Laboratory of Space Weather

دانشمندان از احتمال وجود آب در سمت پنهان ماه خبر می‌دهند

دانشمندان چینی در مطالعه‌ای از شناسایی بقایایی از شهاب‌سنگ‌ها در سمت پنهان ماه خبر داده‌اند که ممکن است شواهدی از وجود آب در ماه باشند. محققان آزمایشگاه ایالتی آب و هوای فضایی (State Key Laboratory of Space Weather) چین اظهار کرده‌اند…