آرشیو

SpinLaunch

آزمایش موفق پرتاب منجنیق فضایی به‌جای ماهواره‌بر

شرکت آمریکایی اسپین‌لانچ (SpinLaunch) یک سامانه پرتاب توسعه داده است که طی آن به‌جای ماهواره‌بر، از منجنیق فضایی برای پرتاب ماهواره استفاده می‌شود؛ سامانه‌ای که اخیرا با موفقیت آزمایش شده است. در این فناوری، یک سانتریفیوژ، جسم قابل پرتاب…