آرشیو

SmartIR

تنظیم خودکار و سریع دمای ماهواره‌ها در فضا با استفاده از گرافین

یک شرکت بریتانیایی در حال توسعه نوعی روکش هوشمند مبتنی‌بر گرافین برای ماهواره‌هاست که به آن‌ها امکان می‌دهد تشعشعات حرارتی را بسته به اینکه در سایه زمین باشند یا در معرض نور آفتاب، کنترل کنند. استفاده از گرافین علاوه‌بر کاهش وزن، مصرف…