آرشیو

Skykraft

منظومه ماهواره‌ای استرالیا برای مدیریت ترافیک هوایی

شرکت استرالیایی اسکای‌کرفت (Skykraft) قصد دارد یک منظومه ماهواره‌ای برای مدیریت ترافیک هوایی با هدف بهبود ایمنی و کارآیی سفرهای هوایی در سراسر جهان توسعه دهد. این منظومه متشکل از ۲۱۰ ماهواره کوچک خواهد بود و از سال ۲۰۲۳ خدمات‌رسانی از…