آرشیو

Rwandan Space Agency

اولین ماهواره مجهز به هوش مصنوعی چین پرتاب شد

یک شرکت چینی با هدف ساخت یک فضاپیمای خودمختار، اولین ماهواره چین مجهز به هوش مصنوعی را به فضا پرتاب کرده است که به زودی بهره‌برداری می‌شود. این ماهواره یک واحد پردازش هوشمند داخلی دارد که قبل از فرستادن داده‌ها آن‌ها را پردازش و گزینش…