آرشیو

Rogue Space Systems

ورود یک استارت‌آپ جدید به بازار تعمیر ماهواره در مدار

اولین ماهواره استارت‌آپ آمریکایی رگ اسپیس سیستمز ۱۱نوامبر به وسیله حامل فضایی فالکون-۹ شرکت اسپیس‌ایکس از پایگاه نیروی فضایی واندربرگ با موفقیت پرتاب شد. این استارت‌آپ در حال توسعه فناوری خدمات در فضا برای نظارت و تعمیر ماهواره‌ها در مدار…