آرشیو

RCC Progress JSC

دانشگاه روسی ماهواره‌ با سوخت سبز توسعه می‌دهد

دانشگاه تحقیقاتی ملی سامارا (Samara National Research University) روسیه طرحی از یک ماهواره کوچک موسوم به AIST-3 را در نمایشگاه هوافضای ماکس-۲۰۲۱ (MAKS-2021) این کشور ارائه کرده است که برای نظارت بر زمین، دسترسی به اینترنت باند پهن و همچنین…