آرشیو

Procter & Gamble

طراحی ماشین لباسشویی فضایی برای فضانوردان

کارورزان تابستانی ناسا یک ماشین لباسشویی فضایی برای فضانوردان حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی طراحی کردند که می‌تواند لباس‌های آلوده موجود در فضا را ضدعفونی کند. این ماشین لباسشویی فضایی برای کار در شرایط ریزگرانش طراحی شده و اساسا…