آرشیو

Polytechnic University of Milan

روشی جدید برای استخراج آب و اکسیژن از ماه

دانشمندان اعلام کردند با استفاده از روشی جدید امکان استخراج آب و اکسیژن از ماه برای فضانوردان ممکن می‌شود. این فرآیند دو مرحله‌ای بر اساس این واقعیت است که تقریبا ۵۰ درصد خاک تمام مناطق ماه از مواد معدنی مانند دی‌اکسید سیلیکون و اکسید آهن…