آرشیو

Neom Holding

عربستان نمایندگی اینترنت ماهواره‌ای وان‌وب در خاورمیانه شد

عربستان سعودی و شرکت بریتانیایی وان‌وب (OneWeb) توافقی را به‌انجام رسانده‌اند که طی آن عربستان به‌مدت هفت سال از زمان راه‌اندازی منظومه ماهواره‌ای وان‌وب دارای حقوق انحصاری برای توزیع خدمات اینترنت ماهواره‌ای در مناطق هدف خود خواهد بود.…